Audit dotací a projektů financovaných z prostředků Evropské unie
nebo ministerstev České republiky

Jedná se o auditorské ověření čerpání finančních prostředků v rámci akcí, které jsou financovány jednotlivými ministerstvy České republiky a z prostředků Evropské unie.

Ověřením se kontroluje dodržování pravidel čerpání finančních prostředků v souladu s jejich záměrem a jejich účetní zobrazení, ověřuje se správnost a důvěryhodnost účetní evidence, zejména uznatelných výdajů. Výsledkem je zpracování závěrečné zprávy o provedeném auditu.