Auditorská kancelář

Ing. Mgr. Svatava Hanušová je nezávislý auditor zapsaný do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem osvědčení č. 1837. Na českém trhu působí jako auditor od roku 2000. Osvědčení ji opravňuje poskytovat auditorské služby v souladu se zákonem o auditorech. Rovněž je daňovou poradkyní od roku 1993 zapsanou do seznamu vedeného Komorou daňových poradců ČR pod č. 000377.

Ing.  Mgr.  Svatava  Hanušová  se  zaměřuje  zejména  na  audity  účetních závěrek podnikatelských a neziskových subjektů a přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Kromě těchto hlavních činností poskytuje také daňové a účetní poradenství, vedení účetnictví a ostatní služby související  s  ekonomickým  životem  podnikatelských  subjektů. Spolupráce s klientem je založena na osobním kontaktu auditora s klientem a individuálním přístupu na základě oboustranně vyhovujících podmínek.