Obchodní právo

Advokátní kancelář JUDr. Jaromíra Hanuše nabízí komplexní právní poradenství v oblasti korporátního práva (právo obchodních společností) i závazkových smluvních vztahů. V rámci obchodního práva poskytuje svým klientům odbornou pomoc a poradenství zejména v oblasti zakládání společností a jejich případných změnách, vždy s ohledem na daňové aspekty, při vymáhání pohledávek včetně zastoupení v exekuci, při sepisování a uzavírání obchodních smluv, a další.