Daně a poplatky

Daně a poplatky děsí snad každého. Právní pomoc, kterou klientům nabízíme, vychází zejména z bohatých zkušeností  z  oblasti  řešení  daňových  sporů  tak  i  znalostí  daňových  zákonů,  jakými  jsou  zejména  zákon č. 586/1992 Sb., o daních  z  příjmů  či  zákon  č. 235/2004 Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  rovněž  i  zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil po 18 letech zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Specializujeme  se  na  řešení  daňových  sporů  a  řízení před soudy. Jedná se zejména o zastupování klientů před správcem daně, vypracování různých podání v daňovém řízení a v neposlední řadě o zpracování správních žalob nebo kasačních stížností a účast v řízení před správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu, případně Ústavního soudu.

Daňové záležitosti v souvislosti s obchodními aktivitami se v úvahách společností i jednotlivců řadí na nejvyšší příčky.  Tato  oblast  se  stále  vyvíjí.  Zákony  o  daních  jsou  často  měněny a závazná pravidla se stále vyvíjí, což   představuje   průběžné   problémy.   Kvalifikované   právní   zastoupení   významně   posiluje  pozici  klienta v probíhajícím řízení v jeho prospěch.