Prověrky hospodaření měst a obcí

Provedení prověrky hospodaření měst a obcí vychází z platných mezinárodních auditorských standardů a doložek vydaných Komorou auditorů ČR pro provádění prověrek hospodaření územních samosprávných celků.

Auditorské práce provádíme v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně  samosprávných  celků.  Vlastní  práce  pak  probíhají  v  několika  fázích,  jejichž výsledkem je ověření roční účetní závěrky a zpracování auditorské zprávy v souladu s § 10 zákona č. 420/2004 Sb. k přezkumu hospodaření.