Správní právo

Advokátní kancelář JUDr. Jaromíra Hanuše má rozsáhlé zkušenosti a praxi při zastupování klientů před správními orgány.  Mezi  služby,  které  poskytuje,  v  rámci  správního  práva  patří  především  právní  pomoc  v řízeních před správním orgánem – od sepisování žalob proti rozhodnutím správních orgánů počínaje, přes ochranu proti nečinnosti   a  před   nezákonnými  zásahy  správních  orgánů,  k  zastupování  v  řízení  před  správními  orgány a správními soudy všech stupňů.

Správní  právo  je  v  dnešní  právní  realitě  vůbec nejobsáhlejší oblastí práva. Příčinou je fakt, že správní právo v sobě zahrnuje poměrně širokou právní látku, se kterou se občan chtě nechtě potýká poměrně pravidelně.