Vedení účetnictví a daňové evidence

V oblasti účetnictví poskytujeme našim klientům kompletní vedení účetnictví a účetní evidenci
v soustavě:

 • daňová evidence
 • účetnictví
 • včetně zpracování mezd.

Poskytujeme klientům tyto služby:

 • účetní poradenství
 • zavedení účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených evidencí
 • zasílání pravidelného přehledu o hospodářském výsledku a majetku Vaší firmy
 • kontrola správnosti zaúčtovaných účetních operací
 • monitoring pohledávek a závazků
 • inventarizace majetku a závazků
 • zpracování účetní závěrky
 • příprava podkladů pro audit účetní závěrky